Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
         
    

Bid Registration Form

Bid / Project Details
Business / Individual's Details
Contact Details

ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

ބިޑުގެ / ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތަފްސީލު
ވިޔަފާރީގެ ތަފްސީލު
ގުޅަންވީ ފަރާތުގެ ތަފްސީލު

Current Bids / Projects List

Pages & Search Items per Page
#Iulaan NumberBid / Project Name↑ Registration DeadlineBid Information FilesRegistered Bidders
Entries not found.

Expired Bids / Projects List (last 14 days only)

Pages & Search Items per Page
Search
#Iulaan NumberBid / Project Name↓ Registration DeadlineBid Information FilesRegistered Bidders
1(IUL)22-PU/22/2022/212Furniture for Kaamil Didi Primary Schoolކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ފަރުނީޗަރު11/08/2022, 11:59 PM
 • bidinfo-183-(iul)22-pu-22-2022-212.pdf
 • bidinfo-183-(iul)22-pu-22-2022-212-biddingdocument.docx
 • View Bidders List
  2(IUL)22-PU/22/2022/215Playset for Kaamil Didi Primary School1. ކާމިލް ދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް އައުޓްޑޯ ޕްލޭ ސެޓަޕް11/08/2022, 11:59 PM
 • bidinfo-184-(iul)22-pu-22-2022-215.pdf
 • bidinfo-184-(iul)22-pu-22-2022-215-biddingdocument.docx
 • bidinfo-184-(iul)22-pu-22-2022-215-biddingdocument.pdf
 • View Bidders List
  3(IUL)22-PU/22/2022/170Lab Chemicalsލެބް ކެމިކަލްސް އަދި އެޕަރޭޓަރސް ހޯދުމާގުޅޭ03/08/2022, 02:59 PM
 • bidinfo-180-(iul)22-pu-22-2022-170.pdf
 • bidinfo-180-(iul)22-pu-22-2022-170-biddingdocument.pdf
 • View Bidders List
  4(IUL)22-PU/22/2022/210800 Books Printingމިމިނިސްޓްރީންދޭ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް 800 ފޮތް ޕްރިންޓް ކުރުން02/08/2022, 11:59 PM
 • bidinfo-182-(iul)22-pu-22-2022-210.pdf
 • bidinfo-182-(iul)22-pu-22-2022-210-biddingdocument.pdf
 • View Bidders List
  5(IUL)22-PU/22/2022/189Securityސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ:01/08/2022, 11:59 PM
 • bidinfo-181-(iul)22-pu-22-2022-189.pdf
 • bidinfo-181-(iul)22-pu-22-2022-189-biddingdocument.pdf
 • View Bidders List

  ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

  ބިޑުގެ / ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތަފްސީލު
  ވިޔަފާރީގެ ތަފްސީލު
  ގުޅަންވީ ފަރާތުގެ ތަފްސީލު