Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Thursday, 28/09/2023 07:18 AM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 RISER PRIVATE LIMITED 27/08/2023 04:35 PM MOE/BR/2023/968
2 Whales Group PVT LTD 27/08/2023 10:01 PM MOE/BR/2023/973
3 IGNITE INVESTMENT 28/08/2023 10:35 AM MOE/BR/2023/976
4 Biz Venture Maldives 28/08/2023 03:01 PM MOE/BR/2023/980
5 SPIN PVT LTD 29/08/2023 11:28 AM MOE/BR/2023/982
6 Hamza Construction Pvt Ltd 30/08/2023 12:26 AM MOE/BR/2023/984
7 CORAL INVESTMENTS PVT LTD 30/08/2023 07:41 AM MOE/BR/2023/986
8 Odozo Private Limited 30/08/2023 10:45 AM MOE/BR/2023/987
9 Whales Group PVT LTD 30/08/2023 04:44 PM MOE/BR/2023/990
10 Dhivehi Company Pvt Ltd 31/08/2023 01:22 AM MOE/BR/2023/992
11 Lambent Company Pvt Ltd 31/08/2023 09:23 AM MOE/BR/2023/995
12 Aqua Construction Pvt Ltd 31/08/2023 09:24 AM MOE/BR/2023/996
13 Coastal Engineering Solutions Pvt Ltd 03/09/2023 11:12 AM MOE/BR/2023/998
14 Trident Maldives Pvt Ltd 03/09/2023 05:57 PM MOE/BR/2023/1000
15 samaalconstruction 04/09/2023 06:43 AM MOE/BR/2023/1002
16 Q-bic maldives pvt ltd 05/09/2023 01:38 PM MOE/BR/2023/1005