Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Friday, 03/02/2023 02:22 PM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 I A ALU GLASS 28/12/2022 12:11 AM MOE/BR/2022/769
2 ARC EN CIEL PV TLTD 28/12/2022 08:41 AM MOE/BR/2022/773
3 Anara Maldives Pvt Ltd 28/12/2022 12:03 PM MOE/BR/2022/776
4 Coral Will Investment 28/12/2022 02:05 PM MOE/BR/2022/778
5 Bizring pvt Ltd 28/12/2022 03:05 PM MOE/BR/2022/780
6 AZMZ 28/12/2022 03:46 PM MOE/BR/2022/781
7 E-Cloudy Investment 28/12/2022 04:16 PM MOE/BR/2022/782
8 Dhaakarangala Investment 28/12/2022 04:21 PM MOE/BR/2022/783
9 I3L Investment 28/12/2022 04:47 PM MOE/BR/2022/784
10 SHEEHA COMPANY PVT LTD 29/12/2022 12:11 PM MOE/BR/2022/790
11 Lambent Company Pvt Ltd 29/12/2022 03:38 PM MOE/BR/2022/792
12 SOORA construction pvt ltd 31/12/2022 10:08 AM MOE/BR/2022/796
13 NEW HIYAA MALDIVES 01/01/2023 09:06 PM MOE/BR/2023/2
14 MAXTER MALDIVES 04/01/2023 03:18 PM MOE/BR/2023/13
15 More Come Investment 07/01/2023 11:24 PM MOE/BR/2023/20
16 More Come Investment 08/01/2023 03:30 PM MOE/BR/2023/23
17 DMN COMPANY 09/01/2023 10:25 AM MOE/BR/2023/26
18 Kilometer engineering pvt ltd 09/01/2023 11:26 PM MOE/BR/2023/28
19 Unique Choice Pvt Ltd 10/01/2023 12:25 AM MOE/BR/2023/30
20 LMA INVESTMENT 10/01/2023 05:07 PM MOE/BR/2023/37