Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Tuesday, 05/12/2023 04:22 PM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 Mega Mind investment PVT.LTD 27/12/2022 09:05 PM MOE/BR/2022/767
2 Unique Choice Pvt Ltd 28/12/2022 12:35 AM MOE/BR/2022/770
3 ARC EN CIEL PVT LTD 28/12/2022 08:39 AM MOE/BR/2022/772
4 Anara Maldives Pvt Ltd 28/12/2022 11:41 AM MOE/BR/2022/774
5 Coral Will Investment 28/12/2022 01:59 PM MOE/BR/2022/777
6 AASAAR INVESTMENT 29/12/2022 11:01 AM MOE/BR/2022/785
7 Biz Venture Maldives 29/12/2022 11:28 AM MOE/BR/2022/786
8 SHEEHA COMPANY PVT LTD 29/12/2022 12:07 PM MOE/BR/2022/788
9 Lambent Company Pvt Ltd 29/12/2022 03:37 PM MOE/BR/2022/791
10 A M R Maldives 01/01/2023 08:03 PM MOE/BR/2023/1
11 New Hiyaa Maldives 01/01/2023 09:15 PM MOE/BR/2023/4
12 rubix pvt ltd 02/01/2023 01:30 PM MOE/BR/2023/6
13 Track Earth 03/01/2023 11:31 AM MOE/BR/2023/7
14 AMBEY INVESTMENT PVT LTD 03/01/2023 05:56 PM MOE/BR/2023/10
15 MAXTER MALDIVES 04/01/2023 02:28 PM MOE/BR/2023/12
16 Coral Investments Pvt Ltd 05/01/2023 08:01 AM MOE/BR/2023/14
17 Project Solutions Pvt Ltd 05/01/2023 10:34 PM MOE/BR/2023/16
18 Lycance Investment 07/01/2023 02:57 PM MOE/BR/2023/17
19 Waymore Investment 07/01/2023 03:05 PM MOE/BR/2023/18
20 Thihunan Investment 07/01/2023 09:26 PM MOE/BR/2023/19
21 More Come Investment 07/01/2023 11:26 PM MOE/BR/2023/21
22 More Come Investment 08/01/2023 03:23 PM MOE/BR/2023/22
23 SOORA construction pvt ltd 08/01/2023 04:25 PM MOE/BR/2023/24
24 Keredhi Maldives 09/01/2023 08:56 AM MOE/BR/2023/25
25 Kilometer engineering pvt ltd 09/01/2023 11:25 PM MOE/BR/2023/27
26 regional builders pvt ltd 10/01/2023 12:41 PM MOE/BR/2023/31
27 LMA INVESTMENT 10/01/2023 07:53 PM MOE/BR/2023/39
28 TOP THREE MALDIVES PVT LTD 11/01/2023 01:27 PM MOE/BR/2023/45