Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Monday, 15/08/2022 12:24 PM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 M7 Print Pvt Ltd 25/07/2022 04:51 PM MOE/BR/2022/537
2 ZIKY INTERNATIONAL 25/07/2022 11:36 PM MOE/BR/2022/538
3 SUPLINE 26/07/2022 12:17 AM MOE/BR/2022/539
4 ZEDEL international 26/07/2022 02:06 AM MOE/BR/2022/540
5 zsmaldives 26/07/2022 04:04 PM MOE/BR/2022/541
6 INCWORLD PVT LTD 27/07/2022 06:53 AM MOE/BR/2022/543
7 GRAPHITE 28/07/2022 11:45 AM MOE/BR/2022/544
8 Zsmaldives 29/07/2022 08:35 PM MOE/BR/2022/546
9 Novelty Printers & Publishers Pvt Ltd 30/07/2022 11:47 AM MOE/BR/2022/547
10 Fibonacci Company Pvt Ltd 01/08/2022 12:43 PM MOE/BR/2022/551
11 Calibre Studio 01/08/2022 07:20 PM MOE/BR/2022/552